مسکن قزوین | MaskanQazvin.irddd - خرید و فروش زمین مسکونی، تجاری و کشاورزی


  زمین های مسکونی، تجاری و کشاورزی فروشی
زمین 210 متری پونک
متراژ: 210 متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان: قزوین، محله پونک، بلوک 8
قیمت: متری 2,300,000 تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۳۰۰ متری نوروزیان
متراژ: ۳۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - خیابان نوروزیان کوچه حکمت 48
قیمت: متری ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۳۲۰ متری جانبازان
متراژ: ۱۳۲۰ متر مربع
کاربری: مسکونی - تجاری
مکان:قزوين - میدان جانبازان به نوروزیان ـ بهر بلوار مطهری
قیمت: متری ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۸۸ متری نوروزیان
متراژ: ۱۸۸ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - خیابان نوروزیان حکمت 40 خیابان دانش (فرهنگیان) کوچه حکمت 7
قیمت: متری ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۰۰ متری ناصر آباد
متراژ: ۲۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان: قزوين - ناصر آباد کوچه منبع آب
قیمت: متری ۲۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۶۹۰ متری نظام وفا
متراژ: ۶۹۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - چهار راه نظام وفا ــپائین تر از مسجد شیشه گر زرگری کوچه
قیمت: متری ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۳۰۰۰ متری بهر اتوبان
متراژ: ۳۰۰۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوين - بالای اتوبان قزوین زنجان ـ نرسیده به پمپ بنزین آفتاب درخشان (دو قلوها) بهر اتوبان
قیمت: متری ۲۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۲۵ متری شهرک دانش
متراژ: ۲۲۵ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوین ـ شهرک دانش فاز دوم
قیمت: متری ۹۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۰۰۰ متری جاده کورانه
متراژ: ۲۰۰۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوين - جاده کورانه بعد از چایخانه باران
قیمت: متری ۱۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۰۰ متری نوروزیان
متراژ: ۲۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - بلوار امام خمینی ره (خیابان نوروزیان) کوچۀ حکمت 52
قیمت: متری ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۸۶۵۰ متری باراجين
متراژ: ۲۸۶۵۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوين - جاده بوستان باراجین ـ بهر جاده اصلی
قیمت: متری ۶۵,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۸۶۵۰ متری باراجين
متراژ: ۲۸۶۵۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوين - روبروي دانشگاه باراجين قطعه 8
قیمت: ۷۱۶,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۶۸ متری محمدیه
متراژ: ۱۶۸ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - زیبا شهر- جانبازان منطقه شش
قیمت: ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۸۰ متری شهرک اندیشه
متراژ: ۱۸۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان: قزوين - نجف اباد شهرک اندیشه زمینهای نیروی انتظاهی
قیمت: متری ۸۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۴۰۰ متری رزجرد
متراژ: ۲۴۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی - کشاورزی
مکان:قزوين - قزوین - روستای رزجرد - مجتمع ویللایی رز
قیمت: متری ۳۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۸۵ متری الوند
متراژ: ۸۵ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - الوند زمین افشار
قیمت: ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۳۱۲ متری الوند
متراژ: ۳۱۲ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوین-شهرصنعتی الوند-زمین شهرداری
قیمت: ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۵۰۰۰ متری زرشک / دریابک
متراژ: ۵۰۰۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان: قزوين - زرشک منطقه دریابک
قیمت: متری ۴۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۴۸۹ متری بلوار شمالی
متراژ: ۴۸۹ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - خیابان بلوار شمالی- کاربری ملک به صورت تجاری می باشد
قیمت: ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۴۸ متری ولیعصر
متراژ: ۲۴۸ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان: قزوين - بلوار آیت اله خامنه ای کوی مسکونی هتل داریوش جنب اراضی تعاونی جانبازان
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۴۵۰۰ متری شفیع آباد
متراژ: ۴۵۰۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوین - زمین های پایین پارک فدک به طرف اتوبان - اوقافی شفیع آباد - 67* 67 - جزو زمینهای لات
قیمت: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۰۷ متری شهرک دانش
متراژ: ۲۰۷ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - ابتدای جاده قزوین رشت - شهرک دانش - فاز 2
قیمت: ۱۸۶,۳۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۷۰ متری علی آباد
متراژ: ۱۷۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - شهر صنعتی البرز-علی آباد
قیمت: ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۸۰ متری الوند
متراژ: ۸۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوین الوند زمینهای شهرداری
قیمت: ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۲۰۰ متری جاده کورانه
متراژ: ۲۲۰۰ متر مربع
کاربری: کشاورزی
مکان:قزوين - قزوین جاده کورانه شهرک امیر کبیر
قیمت: ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۰۰ متری باراجین
متراژ: ۲۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - داخل محدوده روستای باراجین
قیمت: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۵۰ متری علی آباد
متراژ: ۲۵۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - شهر صنعتی البرز-علی آباد
قیمت: ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۵۰۰ متری وثوق آباد
متراژ: ۵۰۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - وثوق اباد-زمینهای بانک ملی-سند دار
قیمت: ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین 180 متری اردبیلک
متراژ: ۱۸۰ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان:قزوين - بالای اتوبان زنجان به تهران روبروی شهرک مینودر ملک روستای ارد بیلک ( قیطریه )
قیمت: متری ۲۶۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۲۲۵ متری شهرک دانش
متراژ: ۲۲۵ متر مربع
کاربری: مسکونی
مکان: قزوین ـ شهرک دانش فاز دوم
قیمت: متری ۹۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
اولین صفحه << 1 >>آخرین صفحه
آپارتمان 190 متری دانشگاه
متراژ: 190 متر مربع
زیربنا: 190 متر مربع
مکان:محله دانشگاه ، خ شهیدبابایی ، کوچه 23 , کوچه مروارید ، جنب کتابخانه ، پلاک 12
قیمت: متری 3,200,000 تومان
جزئیات بیشتر
خانه و حیاط 160 متری نوروزیان
متراژ: 160 متر مربع
زیربنا: 160 متر مربع
مکان:نوروزیان، نوروزیان حکمت60 پلاک 4
قیمت: متری 2,500,000 تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان 90 متری مینودر
متراژ: 90 متر مربع
زیربنا: 90 متر مربع
مکان: قزوین، محله مینودر، میدان تعاون بلوار صیاد شیرازی بهر بلوار
قیمت: متری 1,700,000 تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۱۲۵ متری توحید
متراژ: ۱۲۵ متر مربع
زیربنا: ۱۲۵ متر مربع
مکان:قزوين - خیابان توحید کوچه رستگار
اجاره: ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۹۲ متری کوثر
متراژ: ۹۲ متر مربع
زیربنا: ۹۲ متر مربع
مکان:قزوين - شهرک کوثر ـ بلوک یازده خیابان کمیل کوچه عرفان سوم
اجاره: ۵۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۷۵ متری نوروزیان
متراژ: ۷۵ متر مربع
زیربنا: ۷۵ متر مربع
مکان:قزوين - خیابان نوروزیان بهر خیابان اصلی نبش حکمت 71
اجاره: ۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۱۱۰ متری نوروزیان
متراژ: ۱۱۰ متر مربع
زیربنا: ۱۱۰ متر مربع
مکان: قزوين - خیابان نوروزیان کوچه حکمت 61
رهن: ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۱۳۰ ملاصدرا
متراژ: ۱۳۰ متر مربع
زیربنا: ۱۳۰ متر مربع
مکان:قزوين - ملاصدرای شمالی خیاان خرمشاهی کوچه نداف
رهن: ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
آپارتمان ۵۰ متری مینودر
متراژ: ۵۰ متر مربع
زیربنا: ۵۰ متر مربع
مکان: قزوين - مینودر-مالکانه-خیابان زرآبادی-کوچه خیبر-کوچه فتح هشت-پلاک 17-طبقه سوم
رهن: ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
مغازه ۲۰ متری مینودر
متراژ: ۲۰ متر مربع
طبقه: همکف
مکان:قزوين - شهرک مینودر ـ روبروی سه راه کابل البرز ـ دکه
قیمت: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
مغازه ۴۴ متری بازار قزوين
متراژ: ۴۴ متر مربع
طبقه: همکف
مکان:قزوين - بازار قزوين
قیمت: ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
مغازه خیابان شهید انصاری
متراژ: ۲۵ متر مربع
طبقه: همکف
مکان:قزوين - خیابان شهید انصاری (كورش) پاساژ امام
قیمت: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین 210 متری پونک
متراژ: 210 متر مربع
طبقه:
مکان: قزوین، محله پونک، بلوک 8
قیمت: متری 2,300,000 تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۳۰۰ متری نوروزیان
متراژ: ۳۰۰ متر مربع
طبقه:
مکان:قزوين - خیابان نوروزیان کوچه حکمت 48
قیمت: متری ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
زمین ۱۳۲۰ متری جانبازان
متراژ: ۱۳۲۰ متر مربع
طبقه:
مکان:قزوين - میدان جانبازان به نوروزیان ـ بهر بلوار مطهری
قیمت: متری ۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان
جزئیات بیشتر
 


صفحه نخست  /  خانه اجاره ای / خانه فروشی  /  واحد تجاری فروشیواحد تجاری اجاره ایرهن  منزل مسکونی / زمین فروشی  /  تماس با ما

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ می باشد. طراحی و برنامه نویسی توسط سنترال هاستینگپیوندها : جراحی رینوپلاستی - رزرو هتل - تقویت کننده انتن موبایل - فلزیاب - ماشین حساب شارپ - دانلود سریال ممنوعه - قطعات مینی لودر - بیمه عمر پاسارگاد - خرید گیفت کارت - بلیط هواپیما - طراحی سایت - مهاجرت به کانادا - تور مشهد - خرید فالوور اینستاگرام - باربری نویدبار - گلفروشی آنلاین VIPSHOP - بلیچینگ - قانون جذب - پیوند مو - درب اتوماتیک شیشه ای - پارتیشن شیشه ای - Visit Iran - دانلود آهنگ جدید - گیفت کارت آیتونز - تور - تولیدی کیف - تور استانبول - تور آنتالیا - پنل اس ام اس - فراگیر پیام نور - خرید بک لینک - خرید رپورتاژ - قالب وردپرس - آموزش وبلاگ نویسی پنل اس ام اس رایگان - ابزار وبلاگ -

خرید vpn ساکس پیش بینی فوتبال